Darbe Söylemine Tepki

20 Mart 2024 Çarşamba 21:10

Darbe Söylemine Tepki

Darbe Söylemine Tepki

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'darbe' söylemine cevabı
DSP Genel başkanı Sayın Önder Aksakal‘ın açıklaması şu şekilde;

CHP Genel Başkanı'nın, gençlerin yapacağı bir darbeye teslim olacağına dair beyanı 100 yıllık Cumhuriyetimizin "demokratik" niteliğine taban tabana zıt bir söylemdir ve bir o kadar vahimdir! Üstüne üstlük ülkenin her türlü sıkıntılı sürecini yaşayarak siyasi tecrübesini beslemiş 40 yaş üstü siyasetçi insanlarını tasfiye önerisi ise faşist Adolf Hitler'in yahudileri "sabun yapma" zihniyetinden daha tehlikelidir.
Bu görüşleri kapsamında kendisini de "40 yaşın üzerinde yeteneksiz, beceriksiz, basiretsiz bir siyasetçi" sınıfında değerledirdiğine göre yapacağı ilk iş öncelikle derhal kendisini tasfiye etmek olmalıdır.
Bu kararıyla Türkiye solunun önündeki en büyük engel de ortadan kalkmış olacak, dolayısıyla bir demokrasi görevini yerine getirmiş sayılacaktır.

Yorumlar

Erdemir ve Zonguldak BEÜ iş birliği protokolü imzaladı

20 Mart 2024 Çarşamba 19:13

Erdemir ve Zonguldak BEÜ iş birliği protokolü imzaladı

Erdemir ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı . Türkiye çelik sektörünün lideri Erdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Akademisyenler ve sektör uzmanları arasındaki etkileşimin, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına katkı sağlayacak olan iş birliği, sürdürülebilir çözümler geliştirmek adına önemli bir platform sunacak.

Sürekli ilerleme ve sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda dünyadaki ve sektördeki güncel gelişmeleriyakından takip eden Erdemir, akademik bilgi ile endüstriyel deneyimin birleştirilerek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesikonusunda çalışmalar yürütüyor. Söz konusu hedef doğrultusunda önemli bir adım atan Erdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ile 20 Mart 2024 tarihinde iş birliği protokolü imzaladı. 

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker arasında rektörlük binasında imzalanan protokolkapsamında, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında;ulusal mevzuatlar, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirmeler yapılması, ortak bilimsel araştırmalar ve eğitim programları düzenlenmesi ve mevcut çalışma disiplinlerinde iyileştirmeler sağlanması amaçlanıyor. Aynı zamanda iş sağlığı güvenliği ve çevre alanlarında, insansız sistemler, dijital ikiz, yapay zeka gibi ileri teknoloji uygulamaları başta olmak üzere etkin ve yenilikçi çözümler üretilmesi hedefleniyor. 

 

Akademisyenler ve sektör uzmanları arasındaki etkileşimin, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına katkı sağlayacak olan iş birliği, sürdürülebilir çözümler geliştirmek adına önemli bir platform sunacak.

Yorumlar

Duyarlı davranış

20 Mart 2024 Çarşamba 09:33

Duyarlı davranış

Duyarlı davranış

İş makinesi operatörü, dün akşam işi bitirdikten sonra Erdemir otoparkına park ettiği iş makinesinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Sabah işe gittiğinde, iş makinesinin içinde bir kedinin yavrularını taşıdığını fark eden operatör, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Siyah renkli bir kedinin, operatörün açık bıraktığı camdan içeriye girerek iş makinesini yuva haline getirdiğini gören operatör, önce şaşkınlık yaşadı. Daha sonra, anne kediye ve yavrularına zarar vermeden yaklaşarak onlara yemek verdi. Sonrasında ise yavruları daha güvenli bir ortama taşıyabilmek için bir kutuya koyarak dikkatlice işlem yaptı. Operatörün bu nazik davranışı, hayvan sevgisi ve duyarlılığıyla takdir topladı.

Yorumlar

GERİ SAYIM BAŞLIYOR

15 Mart 2024 Cuma 11:01

GERİ SAYIM BAŞLIYOR

Bingöl Avnik’te 250 milyon ton demir cevheri üretimi için geri sayım başlıyor

OYAK,MadenMetalürjiŞirketlerindenErmaden'inBingöl-Avnik mevkiindebulunan demirmadenisahasındayaklaşık550milyondolarlıkyatırımlakurulacakpeletleme yatırımında inşaat faaliyetine başlıyor.

Bölgedeyüzde80’itamamlanansondajlıaramalarda250-300milyontoncivarında manyetit demir cevheri potansiyeli tespit edildi. Bu kaynağın işlenerek Türkiye ekonomisine kazandırılması için sahada mobilizasyon aşamasına geçildi.

 

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, bölgede 30-35 yıl yetecek miktarda demir cevheri kaynağı bulunduğunu belirterek, “Erdemir, bu stratejik yatırımla geriyeentegrasyondabüyükbiradımatarakenönemlihammaddekalemindedışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak” dedi.

Ermaden, 2023 yılında sondaj çalışmalarının yüzde 80’inin tamamlandığı Bingöl-Avnik yatırımında, gerçekleştirdiği yoğun rezerv arama ve geliştirme çalışmaları sonucunda 250 milyon ton civarında manyetit demir cevheri potansiyeli tespit etti. Söz konusu alanda Cumhuriyet tarihinin en büyük sondaj çalışmasını yürüten Ermaden, yatırımın mobilizasyon aşamasına geçerek inşaat faaliyetine başladı.

Türkiye’nin enbüyükdemir cevheri üreticisi Ermaden'in madencilik alanındaki uzmanlığıyla kurulacaktesis,OYAKGrubuŞirketlerindenErdemir'inihtiyacınınbüyükbirkısmınınmilli ve yerli kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak.

İthalatıazaltacak,ekonomiiçindeğeryaratacak

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, bu yatırımla hem Erdemir’in en önemli ham madde kalemlerinden pelette dışa bağımlılığın önemli ölçüde azalacağını hem de bölgedeki faaliyetle istihdama güçlü katkı sağlanacağını söyledi. Erdem, şu bilgileri verdi:

“Bingöl’de 15-20milyontonlukbirrezervbulunduğutahminediliyordu. BölgedeCumhuriyet tarihinin en büyük sondaj çalışmasını yaptık. Gece-gündüz süren sondajlı arama çalışmalarındasahada30ila35yılyetecekmiktardayaklaşık250-300milyontonlukmanyetit demir cevheri rezerviolduğunu belirledik. Peletüretimindekendineyetebilirrezervyapısına sahip olmak hayati önem taşıyor. Erdemir, bölgede yapılacak bu stratejik yatırımla geriye entegrasyondabüyükbiradımatarakenönemlihammaddekalemindedışabağımlılığıciddi anlamdaazaltacak.İnşaatsürecinde2bineyakınkişiye,faaliyetegeçtiğindedeyaklaşıkbin kişiye istihdam sağlayacak tesis, önemli bir ekonomik değer yaratacak. Bingöl Avnik Peletleme Tesisi’nintamamlanmasınınardındanpelette kendine yetebilirlikoranımızı yüzde 25-30bandındanyüzde80-85'e,toplamdemirlihammaddedeise yüzde15-20’denyüzde40- 45 bandına çıkarmayı hedefliyoruz.”

Sektöriçinkilometretaşı

Ermaden’in çelik üretiminde hammadde arz güvenliğini ve kendine yetebilirlik oranını artıracakolantesisin,ithalpeletkullanımınınazaltılmasıileyerliekonomiyekatkısağlamasıda hedefleniyor. Eldeedilecekyüksekkârlılıkla; son yıllarda çeliksektörünü derindenetkileyen ticaret kotaları,emisyon ticaret sistemleri,emtia krizleri ve tedarik zincirindekibozulmaların etkilerinihafifletecekolanpeletlemetesisi,grubunrekabetgücüne ve sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak.

Yorumlar

Erdemir protokol imzaladı

12 Mart 2024 Salı 18:42

Erdemir protokol imzaladı

Türkiye’nin en büyük yassı çelik üreticisi ve en çok istihdam sağlayan kuruluşlarından olan Erdemir, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolü imzaladı.


Türkiye’nin en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir, hayat
ageçirdiği yatırımlar ve yarattığı istihdamla ülke ve bölge ekonomisi için sürdürülebilir değer üretiyor. Türk sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda geleceği planlayan, insan kaynağı ile sürekli gelişen Erdemir, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak için Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir iş birliği protokolü imzaladı. 

 

Erdemir ile Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki protokol; Karadeniz Ereğli İlçe Kaymakamlığında 12 Mart 2024 tarihinde Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker arasında imzalandı. 

 

Erdemir bu protokol ile teknik eğitimde nitelikli insan gücü ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Protokol kapsamında, Metalürji Teknolojisi İzabe ve Haddecilik Bölümü öncelikli olacak şekildeöğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikbeceri ve donanımları kazanmalarını sağlamak ve akademik başarılarını yükseltmek hedefiyle öğretmen ve öğrenciler için eğitimler ve seminerler düzenlenecek. Ayrıca, mesleki eğitimin niteliğinin artırılmasıiçin okulun atölye ve laboratuvarlarının yanı sıra fuar ve yarışmalara katılımına da destek verilecek.

Yorumlar