Mobilya sektörü yüzde 6 daraldı

31 Temmuz 2018 Salı 12:47

Mobilya sektörü yüzde 6 daraldı

Mobilya sektörü yüzde 6 daraldı

Mobilya sektörü yüzde 6 daraldı

Mobilya sektörü, yılın ilk yarısında yüzde 5,8 oranında küçülme yaşadı. Küçülmedeki en önemli etken ham maddeye yapılan zamların nihai ürünün satış fiyatına yansıtılamaması oldu. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Öztaşkın, ilk 6 ayda sektörde çalışan kişi sayısında azalmaya gidildiğini bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mobilya sektörü 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 5,8 oranında küçüldü.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın, yılın ilk yarısını değerlendirdiği açıklamasında “2018 yılının ilk yarısına baktığımızda mobilya sektörünün yaklaşık yüzde 5,8 oranında küçüldüğünü görüyoruz.

Sektörlerin büyük bir kısmında büyüme yaşanırken, ekonomimizin lokomotif sektörlerinin başında gelen mobilya sektörünün küçülmesi bizleri endişelendiriyor. Bu küçülmenin başlıca nedenleri arasında KDV indiriminin sona ermesini ve üst üste gelen ham madde zamlarını gösterebiliriz. Yeni yönetim kadrolarıyla birlikte kararların daha hızlı alınabildiği bir döneme giriş yapmış olduk. Belirsizliklerin ortadan kalkması, iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına geliyor. Yeni sistemle birlikte, birçok konuda daha hızlı ve etkin bir şekilde yol alacağımıza inancımız tam. Bu dönemin KDV indiriminin gündeme alınması noktasında da pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz. 2017 yılında uygulanan ve yaklaşık 8 ay süren KDV indirimi, mobilya sektöründe ticareti yüzde 40 oranında artırarak, önemli bir büyüme sağlamıştı. KDV indiriminin yeniden gündeme alınmasıyla mobilya sektöründeki küçülmenin önüne geçileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Çalışan sayısında azalma yaşanıyor

Mobilya sektöründe yaşanan duraklamayla birlikte şirketlerin işçi sayılarını azaltmaya başladığını ifade eden Öztaşkın, “Geçtiğimiz yıl KDV indirimiyle birlikte artan talepler sektörde ek istihdam olanakları yaratmıştı. Bu vesileyle yaklaşık 100 bin kişi sektöre dahil olmuştu. 2018’in ilk altı ayına baktığımızda ise mobilya sektöründeki şirketlerin çalışan sayılarında azalmaya gittiğini görüyoruz. Ciroları her geçen gün düşen firmalarımız, sektörde ayakta kalabilmek ve kendilerine uygulanan ham madde zamlarını tüketicilere yansıtmamak adına direnç gösteriyor.” dedi.

Sektörde iyileşmenin KDV oranının yüzde 8’e sabitlenmesiyle mümkün olduğunu belirten Öztaşkın, sektörün çatı kuruluşu olarak, konuyla ilgili gelişmelerinin takipçisi olacaklarının altını çizdi.

kaynak:Dünya Gazetesi

Yorumlar

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13.4'e yükseldi

31 Temmuz 2018 Salı 12:46

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13.4'e yükseldi

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13.4'e yükseldi

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13.4'e yükseldi

Merkez Bankası, yüzde 8.4 olan yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 13.4'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),  yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. 2018 yıl sonu için yüzde 8.4 olan enflasyon tahmini 5 puanlık revizyona gidilerek yüzde 13.4'e çekildi.  2019 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 6,5'ten yüzde 9,3'e yükseltilirken, 2020 yıl sonu TÜFE tahmini  yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. Öte yandan TCMB, 2018 yıl sonu gıda enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 13'e ve ham petrol fiyat tahminini 68 dolardan 73 dolara yükseltti. 

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 sonunda orta noktası yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5 ile yüzde 14,3 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini açıkladı. Çetinkaya, "Petrol ve TL cinsi ithalat fiyatları varsayımında yukarı yönlü güncelleme +2,3 puan; gıda fiyatları varsayımındaki yukarı yönlü güncelleme +1,4 puan ve ÖTV artışı sonucu alkollü içecek fiyatlarındaki artış +0,1 puan olarak öngörüldü" dedi.

TCMB Başkanı, "Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 9,3’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir. 2020 yılında  ise enflasyonun %6,7 olacağını öngörüyoruz" dedi.

Enflasyon raporuna ilişkin sunum yapan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Küresel büyüme yılın ilk yarısında istikrar kazandı ve gücünü korumaya devam etti.

- 2018 yılının ikinci çeyreğinde küresel finansal piyasalarda dalgalanmalar artarken, Türkiye'nin risk pirimi ile döviz kurlarına dair göstergeler diğer gelişmekte olan ülkelere göre olumsuz bir seyir izledi.

- Sıkılaşan finansal koşullara paralel olarak kredilerin büyüme hızı ikinci çeyrekte gerilemeye devam etti.

- İktisadi faaliyet yurt içi talepteki yavaşlamaya bağlı olarak ikinci çeyrek itibarıyla dengeleme eğilimine girerken, turizmdeki güçlü toparlanmanın katkısıyla net ihracatın büyümeye desteği sürdü.

- Toplam talep koşullarının enflasyon üzerindeki etkisi ikinci çeyrek itibarıyla kademeli olarak zayıflamaya başlamakla birlikte, maliyet yönlü baskılar ve bozulan fiyatlama davranışları enflasyon görünümünü olumsuz etkiledi.

- Enflasyona ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla ikinci çeyrekte güçlü bir parasal sıkılaştırma yapıldı, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme süreci haziran ayı itibarıyla tamamlandı.

- Parasal sıkılaştırma ve Türkiye'nin risk priminde gözlenen artış, kur takası faizlerinin tüm vadelerde yükselmesine neden oldu.

- Küresel risk iştahındaki bozulmanın yanı sıra yurt içi gelişmelerin de etkisiyle tl'nin ima edilen oynaklığı önemli ölçüde yükseldi.

- İkinci çeyrekte ticari kredi büyümesi yavaşlarken, finansal koşullar belirgin şekilde sıkılaştı.

- Fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler, ekonomik birimlerin fiyat artırma eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.

-İkinci çeyreğe dair açıklanan veriler, iktisadi faaliyetin yavaşlayarak dengelenme sürecine girdiğine işaret ediyor.

- Net ihracatın dönemlik büyümeye etkisi artırıcı yönde gerçekleşti.

- İktisadi faaliyetteki dengelenme eğiliminin yakın dönemse istihdam ve işsizlik verilerine de yansımaya başladığı görülüyor.

- Yılın ikinci yarısında mal ve hizmet ihracatının büyümeye desteğini sürdürerek cari işlemler dengesini olumlu etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

- Yılın ikinci yarısında mal ve hizmet ihracatının büyümeye desteğini sürdürerek cari işlemler dengesini olumlu etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

- Petrol fiyat tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara revize edildi

- Petrol fiyat tahmini 2019 için 65 dolardan 73 dolara revize edildi

- Gıda enflasyonunu bu yıl için yüzde 7'den yüzde 13'e revize ettik.

- İthal fiyatları tahminini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 6,3'e revize ettik.

-  Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 sonunda orta noktası yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5 ile yüzde 14,3 aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

- Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda orta noktası yüzde 9,3 olmak üzere yüzde 7,6 ile yüzde 11,0 aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

SORU – CEVAP BÖLÜMÜ

Çıktı açığı ve enflasyona etkileri açısından baktığımızda 3.çeyrekte negatife geçiyor ve 4 çeyrek negatifte kalıyor.

İç talepteki yavaşlama sinyallerinin belirginleştiğini görüyoruz.

İç talep etkilerini özellikle son çeyrekte görmeye başlayacağız.

Enflasyonda ulaşılan yüksek seviye ve artan küresel riskler dikkate alındığında, mevcut durumda enflasyonla mücadelede ödünleşimlerin azaltılması ve ekonomimizin dayanıklılığının desteklenmesi bakımından maliye politikasının ve makroihtiyati politikaların dengelenme sürecine vereceği katkı kritik önem taşımakta.

Bu noktada, para ve maliye politikası arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi açısından çeşitli etkileşim kanallarının ve iyileştirme alanlarının ortaya konulduğu kutu çalışmamızı okumanızı tavsiye ediyorum.

Para politikasının öngörülebilirliğini kademeli artırma stratejimizin bir parçası olarak, raporda özellikle risk analizi çerçevesini zenginleştirmeye gayret ettik.

Önümüzdeki dönemde temel olarak fiyatlama davranışlarını, küresel risk iştahındaki gelişmeleri, maliye politikasının dengelenme sürecine katkısını ve para politikasının gecikmeli etkilerini yakından takip ediyor olacağız.

Öngördüğümüz temel senaryodan bir sapma olması durumunda enflasyon görünümündeki değişime bağlı olarak para politikası duruşu gözden geçirilebilecektir.

Beklentiler elbette para politikası kararlarının bir bileşenidir, ancak tek bileşeni değil.

OVP çalışmalarına her zaman olduğu gibi mb'nin katkısı talep edildiğinde, politika yapıcılarla elbette paylaşacağız.

Son kararımızda orta vadeli duruşumuzda söylemi daha net hale getirdik, uzun süre para politikasında sıkı duruşun devam edeceğini söyledik, ilave sıkılaştırma gerekiyorsa kurul tereddüt etmeden gerçekleştirecektir.

Finansal aktarım belli bir gecikmeyle etki ediyor, bu etkileri görmeye devam ediyoruz, bu gecikmeli etkilerin takip edilmesinin önemi değerlendirildi.

Yeniden yapılandırmada bir miktar artış olduğunu gözlemliyoruz, bugün itibarıyla dikkat çekici veya sinyal veren bir risk olmadığı kanaatindeyiz.

kaynal:Dünya Gazetesi

Yorumlar

Çelikte yaralar Batı Afrika'da sarılacak

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:06

Çelikte yaralar Batı Afrika'da sarılacak

Çelikte yaralar Batı Afrika'da sarılacak

Çelikte yaralar Batı Afrika'da sarılacak

En önemli iki pazarı ABD ve AB'de 'korumacılık' darbesi yiyen Türk çelik sektörü, Batı Afrika ve Sahraaltı'na açılmayı planlıyor. Sektör bu iki bölgeye yapacakları tarifeli hat seferleri ile ithalatçının da maliyetini 60 dolar düşürmeyi hedefliyor.

Dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumundaki Türkiye jeopolitik gelişmeler nedeniyle son yıllarda Ortadoğu'da yaşadığı sert ihracat düşüşünün ardından, ticaret savaşları ve korumacı önlemler nedeniyle ABD ve AB'de de pazar kaybı riski ile karşı karşıya kalırken; sektör temsilcileri yılın ilk altı ayında alarm vermeye başlayan ihracat rakamları için harekete geçti.

Çelik Dış Ticaret Derneği çatısı altında geliştirilen proje kapsamında ilk etapta 1 milyon dolar sermayeli bir şirket kuracak olan çelik ihracatçıları, büyük potansiyeli bulunan ancak yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle Türk çelik ürünlerinin rekabette geri kaldığı Batı Afrika ve Sahra altı Afrika gibi bölgelere "tarifeli hat seferleri" başlatacak.

Ekinci'nin verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin Batı Afrika'ya çelik ihracatı 2017'de 510 bin ton olarak gerçekleşti

Bu sayede yüksek konteynır ücretlerinden kurtulup nakliye maliyetlerini 3'te 2 oranında düşürmeyi öngören sektör temsilcileri, fiyat avantajı elde ederek bu bölgede şu anda yüzde 5'in altında bulunan pazar paylarını da yüzde 15'lere çıkarmayı amaçlıyor.

"Tarifeli hat seferlerindeki en önemli amacımız, kâr etmekten ziyade ihracatın artması için ihracatçılarımızın rekabet edilebilir fiyat vermelerini sağlamak. Önemli bir unsur da, dış ticareti zorlayan ABD ve AB gibi ülkeler için ihracat ürünlerimize alternatif pazarlar oluşturmak" diyen Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Türkiye'nin diğer pazarlardaki varlığını artırarak temel pazarlardaki risklerini minimize etmek istediklerini belirtiyor.

Reuters ile yaptığı söyleşide, ilk etapta 1 milyon dolar sermayeli ve çok ortaklı bir şirket kuracaklarını belirten Ekinci; "time charter" sistemi ile bu ülkelere tarifeli seferler gerçekleştireceklerini söyledi.

Geminin kaptan ve personeliyle birlikte belli bir süre için armatörlerden kiralanması işlemi "time charter" olarak adlandırılıyor.

Batı Afrika sonrası hedef Güney Amerika

İlk etapta hedefledikleri pazarın Batı Afrika ve Sahraaltı ülkeleri olduğunu belirten Ekinci, "Bu ülkelerin tükettikleri ürün çeşitlerine baktığımızda, inşaat demiri, boru gibi bizim üretim kabiliyetimizde olan ürünler. Dolayısıyla bu ülkeler, şansımız olan pazarlar. Bu nedenle ilk etapta çalıştığımız pazar Batı Afrika" dedi ve ekledi:

"Vizyon olarak ise daha büyük bir proje. Batı Afrika'dan sonra vizyonumuzda Karayipler de var, Güney Amerika da var, Güneydoğu Asya da var."

Çelik ihracatındaki yön endişelendiriyor

Türkiye'nin çelik ihracatı bu yılın ilk altı ayında yüzde yüzde 2.5 geriledi.

Jeopolitik gelişmeler nedeniyle Ortadoğu'da halihazırda ihracat kayıpları yaşan Türkiye'nin Ortadoğu'ya ihracatı 2017'de yüzde 23 düşüşle 4.1 milyon tona gerilemişti.

Türkiye şimdi de en büyük ihracat pazarlarından ABD'nin çelik ithalatına getirdiği yüzde 25 vergi ve AB'nin başlattığı kota uygulamasının ardından en büyük diğer iki pazarında da ihracat kaybı tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.

Türkiye'nin çelik ihracatı yaptığı bölgeler arasında 2017 yılında Avrupa Birliği 5.6 milyon ton ile ilk sırada yer alırken; bunu 4.1 milyon ton ile Ortadoğu, 2.2 milyon ton ile de Kuzey Amerika ülkeleri izledi.

Nakliye maliyetinde en az 60 dolar kazanç

Ticaret savaşları ve korumacı önlemler nedeniyle Türkiye'nin temel ihracat pazarlarındaki daralma tehdidine karşı diğer pazarlardaki etkinliğini artırmak istediklerini belirten Ekinci, "Potansiyeli yüksek olan ama çok az pay aldığımız pazarlardaki varlığımızı artırmak için buralara hat seferleri yapmak istiyoruz. Mevcut durumda ürünlerimiz konteynırlarla gidiyor, ancak konteynır çok maliyetli. Biz çok ortaklı bir şirket kurup tarifeli hat seferleri yaparak o ülkelere devamlı mal gönderme yoluna gideceğiz" şeklinde konuştu.

Ekinci, "Şu anda konteynırlar doldukça mal gönderiyoruz. Bu da hem zaman yönünden, hem de maliyet yönünden kayıp. Bizim yöntemimizle maliyet düşecek. Konteynırla gittiğinde ithalatçıya maliyeti 90 doları geçip 100 dolara yaklaşıyor. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre, biz tarifeli hat seferi ile 30 doların biraz üzerinde bir maliyetle götüreceğiz. Böylece ürün maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ekinci, nakliye kaynaklı fiyat dezavantajı yaşadıkları Batı Afrika'da söz konusu proje ile birlikte Türk çelik ürünlerinin yüzde 5'in altında olan pazar payını yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ekinci, tarifeli seferler düzenleyecek şirketin kuruluşunun bu yıl içinde tamamlanacağını; ancak projenin ihracat pazarlarında duyurulması ve tanıtım çalışmaları nedeniyle ilk sevkiyatın yapılmasının 2019'un ilk çeyreğini bulacağını söyledi.

Ekinci, zaman içinde çimento, un ve makarna gibi potansiyeli bulunan bazı ürünlerin de bu proje kapsamına dahil edilebileceğini söyledi.

kaynak:Dünya Gazetesi

Yorumlar

New York borsası düşüşle kapandı

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:53

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

New York borsası haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 76,01 puan (yüzde 0,3) düşüşle 25.451,06 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,62 puan (yüzde 0,66) azalışla 2.818,82 puana geriledi. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 114,77 puan (yüzde 1,46) değer kaybıyla 7.737,42 puana düştü.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,6 ve Standard & Poor's 500 yüzde 0,6 yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,1 geriledi.

Bugün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın hisseleri yüzde 20,6 düşerken, çip üreticisi Intel'in hisseleri yüzde 8,6 azalış kaydetti. 

 

kaynak:dünya gazetesi

Yorumlar

Albaraka Türk, 275 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç etti

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:52

Albaraka Türk, 275 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç etti

Albaraka Türk, 275 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç etti

Albaraka Türk, 275 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç etti

Albaraka Türk, Bereket Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla toplam 275 milyon TL tutarındaki iki kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Temsah, "Halihazırda ihraçlarımız toplam ihraç hacminin yaklaşık olarak yüzde 15’ini oluşturmakta" dedi.

Katılım bankası Albaraka Türk, Bereket Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla toplam 275 milyon TL tutarındaki iki kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

18 Temmuz'da 113 gün vadeli ve 175 milyon TL olarak planlanan ihraca 1,7 kat fazla talep gelmesi nedeniyle ihraç 200 milyon TL olarak gerçekleşti. Gelen yoğun talep nedeniyle talebi karşılanamayan müşteriler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınan onay ile 24 Temmuz'da 75 milyon TL tutarında ve 107 gün vadeli ek bir ihraç gerçekleştirildi.

2 Temmuz’da tamamlanmış olan 20 milyon TL tutarındaki tahsisli kira sertifikası ihracı ile banka, temmuz ayı içerisinde toplam 295 milyon TL tutarında ihraç gerçekleştirmiş oldu. Kira sertifikası ihracına katılan müşterilerin yüzde 66’sını bireysel, yüzde 34’ünü ise portföy yönetim şirketleri, sigorta şirketleri ve emeklilik şirketleri gibi kurumsal müşteriler oluşturdu.

"Toplam ihraç hacminin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor"

Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Katılım bankacılığı sektörünün 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık 7 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç etmiş olması, bu likit enstrümanın Türk lirası fon toplama ve sektörün bilanço büyümesini destekleme konusunda önemli ve rekabetçi bir araç haline geldiğinin açık bir göstergesidir. Albaraka Türk olarak, halihazırda ihraçlarımız toplam ihraç hacminin yaklaşık olarak yüzde 15’ini oluşturmakta olup, bu tür esnek enstrümanları daha geniş bir yatırımcı kitlesine sunmak için fon toplama ürünlerimizi geliştirme konusuna odaklanmaya devam edeceğiz."

kaynak:dünya gazetesi

Yorumlar